Dzień w pracowni | A day in the studio

by TW on 25/11/2013

Cześć

Ostatnio jak byłem w pracowni przyszła do nas klientka z bursztynem i poprosiła o oprawę kamienie. Pokazała nam swoje wzory i zaczęliśmy pracować.

Hi
Last time when I was in the studio,client came to us with amber and asked for setting stones. She showed us her designs and we started working.

sample

Jako, że uczę się poprzez prace, to wykonuje wszystkie półprodukty. Odlałem wiec kilka  srebrnych kwadratów,   z których zrobiłem druciki do zdobienia oraz płaskownik pod podstawę kamienia.

Because I’m learning  through the work, I perform all the semi products. So I’ve casted some silver squares, which I’ve made ​​wires for decorating and flat shaped wire for the base of the stone.

 

Następnie podzieliliśmy się praca. Ja wyginałem podstawy pod kamienie i przygotowałem je do lutowania, a koleżanka je lutowała i zdobiła. No niestety lutowanie w moim przypadku to jeszcze zbyt duże ryzyko i troszkę wolno mi to wychodzi:/

Then we split up the work. I was bending flat wire for the base of stones and prepared them for soldering, and friend was soldering and decorating. Well, unfortunately soldering in my case it’s still too much risk and little slow:/

preparing for bending

me bending

last check

cut off and ready for soldering process

soldered and some wires added

Tego dnia musiałem szybciej wyjść i nie zdążyłem zrobić zdjęcia gotowego projektu. Postaram się dodać je jak najszybciej.

That day I had to go faster and I could’t take pictures of the finished project. I will try to add as soon as possible, if they are still in the studio.

{ 4 comments… read them below or add one }

TW December 5, 2013 at 10:39 am

ty for comment, you know i’m apprentice so they dont give me to do hard tasks;D

TW December 5, 2013 at 10:22 am

thx i will keep that in mind next time. ty

hans November 30, 2013 at 7:09 pm

Your saw blade is not tight enough.

Sylvia Poff November 29, 2013 at 9:15 pm

Thank you for this post. Well done and simple enough to encourage some one to try.

Leave a Comment

Next post:

WordPress Admin