Smocza spinka| Dragon hairclip

by TW on 05/12/2013

Ponieważ nie umiem rysować, szukam sobie ciekawych rysunków w sieci jako inspiracji. Czytałem sobie ostatnio o nordyckiej biżuterii i poszukałem sobie jakiś ciekawych grafik. Spodobał mi się smok, który połyka swój ogon- Jormungand

Because I can’t draw , I’m looking for  interesting drawings as inspiration at network. I read recently about a Norse jewelry and looked for some interesting graphics. I liked the dragon that swallows its tail – Jormungand.

Jormungand

Pomyślałem co ja umiałbym z tego zrobić i co z tego kształtu można wykonać.  Zastanawiałem się nad wisiorkiem, albo spinką do włosów. Wybrałem spinkę bo chciałem się nauczyć jeszcze jak zrobić mocowanie. No dobra to jak to teraz wykonać. Jestem wielkim fanem filigranu ( jak dotąd nic ładnego nie udało mi się zrobić), więc padło na tą technikę. Jeszcze oko mi nie pasowało. Jakiś ładny kamień by lepiej pasował, więc kupiłem taki nie za drogi przez internet.

I thought what I ‘d be able to do and what shape I can do . I was wondering about the pendant , or hairpin . I chosed the hairpin, because I wanted to learn how to make a mount . Okay, now the question is how can I  do this. I’m a big fan of filigree (so far nothing nice I have done) , so I choose this technique.Next-  eye did’t fit for me . A nice stone would be better , so I bought one not too expensive on the internet.

W ostatnim tygodniu miałem mało czasu, może z jakieś 6-8 godzin, które mogłem poświecić na ten projekt. Stopiłem troszkę srebra i zacząłem tworzyć płaskownik, który miał by być ramką, w której umieszczę filigranowe wzory. Zostawiony sam sobie, zacząłem wyginać płaskownik i lutować w wzór, co kompletnie mnie pochłonęło. Nie wiem dlaczego, ale wymyśliłem sobie, że będę lutował ze sobą poszczególne małe odcinki. Moja koleżanka, która przyszła po jakiś 2 godzinach mojej pracy, zobaczyła co robię i mocno się zdziwiła dlaczego nie robię wzoru z jednego kawałka i wygięła w 5 min to co ja robiłem w 2 godziny.

Last week I had a little time , maybe 6-8 hours that I could sacrifice to the project . I ‘ve melted a little silver, and began to create flat , which had to be frame , where I will put filigree patterns . Left alone , I began to bend and solder the flat pattern , which absorbed me completely . I do not know why, but I figured I’d be connect together various small sections . My friend who came after some 2 hours of my work , saw what I was doing and was surprised, why I do’t do design from one piece and bent in 5 minutes what I did in two hours .

A oto efekt moich prac jak na razie:

And here is the effect of my work so far :

Następnym zadaniem na liście jest wykonanie mocowania do kamienia, jak się okazało nikt ze znajomych nie miał wosku z którego mógłbym skorzystać.

The next task on the list is making setting for the stone, as it turned out one of my friends had the wax from which I could use .

 

 

 

 

{ 4 comments… read them below or add one }

Kenna December 6, 2013 at 4:01 pm

Thanks. These are lovely and I can’t draw worth s…t so this is great to copy.

Claudio Perez December 6, 2013 at 3:07 pm

estoy bastante interesado en ver como culmina esta obra, felicitaciones.
I’m pretty interested to see how this play ends, congratulations.

Elaine Ainslie December 6, 2013 at 7:54 am

Beautiful work.

Peter December 6, 2013 at 3:51 am

I like what you are doing. Hope to see the filigree work in your next post.

Leave a Comment

Previous post:

Next post:

WordPress Admin