pt.3 Smocza spinka| Dragon hairclip

by TW on 20/12/2013

Cześć

W końcu udało mi się skończyć mój pierwszy filigranowy projekt. Nie było łatwo i pewnie bez pomocy znajomych z pracowni nie skończyłbym go tak szybko, albo w ogóle. Dziękuje bardzo.

Hi

In the end I managed to finish my first filigree design . It was not easy , and probably without the help of friends from the workshop I wouldn’t have ended it so quickly , or at all. Thank you very much.

 

Poprzednią część bloga skończyłem na tym, że zrobiłem mocowanie do kamienia. Następnie zrobiłem sobie drucik potrzebny do filigranu i bardzo miękki lut, aby wszystko bezpiecznie złączyć. Filigranowy drucik (0,3 x 1, 5 mm) zrobiłem bazując na filmikach Filigreenus, a dokładnie tego na temat robienia drutu. Polecam serdecznie jego kanał youtube, zawiera dużo ciekawych informacji i pomysłów.

I finished the previous part of the blog that I did mount the stone. Then I made a wire needed to filigree and very soft solder to securely connect everything . The filigree wire ( 0.3 x 1 , 5 mm ) was ​​based on Filigreenus movies , and exactly a movie about how to make filigree wire. I sincerely recommend his youtube channel , contains a lot of interesting information and ideas.

filigree wire

Zauważyłem też, że przydałoby się kilka detali w ramce, więc je dolutowałem. Przy okazji stopiłem 2 inne miejsca i musiałem je dorobić. Musze jeszcze dużo poćwiczyć, bo moje lutowanie zostawia wiele do życzenia. Przez te poprawki straciłem praktycznie cały mój wolny czas tego dnia. Następnego dnia stwierdziłem, że muszę zrobić sobie woskowy odlew, bo przy moim lutowaniu, na 100% stopie wzór przy lutowaniu filigranu. Znajomy bardzo szybko i sprawnie wykonał dla mnie dwa odlewy, co jak się okazało później było rewelacyjnym pomysłem.

I also noticed that I need to put few details in the frame, so I soldered some . By the way, I  melted 2 other places and I had to made some extra pieces . I have still a lot of work , because my soldering leaves a lot to be desired . Through these corrections I have lost almost all my free time on this day . The next day I found that I need to do a wax casting , because of my soldering, at 100 % rate I will melt a pattern when I will do filigree soldering . A friend have done very quickly and efficiently for me two casts , which, as it turned out later it was a sensational idea.

 

frame with details

Oczywiście kolejnego dnia, kiedy przyszedłem do pracowni, stopiłem przez przypadek znaczną część ramki. Odkryłem kolejne poziomy mojej frustracji i bardzo się zniechęciłem. Na szczęście, dzięki tym dwóm odlewom, zdążyłem na czas zrobić spinkę i mam prezent na święta dla mojej dziewczyny :D.

Po zlutowaniu ramki, czas na wypełnienie filigranem. Jest to żmudny proces, ale efekt jest rewelacyjny.
Of course the next day , when I came to the studio ,  I accidentally melted a large part of the frame. I have found new the levels of frustration and  I was very discouraged . Fortunately, thanks to the two castings , I could made at the time the hairclip and I have a gift for Christmas for my girlfriend :D.

After soldering the frame, it was time to fill it with filigree . It is a tedious process , but the effect is sensational.

adjusting filigree

A teraz to zlutować. Zrobiłem bardzo miękki lut. Pociąłem go na małe kawałeczki i poukładałem w miejscach stycznych. Wszystko szło dobrze dopóki nie zorientowałem się, że tego lutu jest za dużo! No i było już za późno. Lut powpływał w małe kółka i powstała jedna masa. Już nie miałem pomysłu, co zrobić. Poratowali mnie znajomi z pracowni. Jakimś dziwnym sposobem wyciągnęli ten nadmiar lutu, nic nie topiąc. Bez ich pomocy musiałbym zacząć od początku. A oto efekt po lutowaniu:

And now solderning . I made a very soft solder . I cut it into small pieces and put in tangent places . All went well until I realized that tjere is too much solder! Well, it was too late . Solder flowed in small circles and form one mass . I had no idea what to do. Help came from my friends from the studio . They drew some solder in strange way , and didn’t melt it down. Without their help I would have to start from the beginning . And here is the effect after soldering :

after soldering

Następnym etapem było zrobienie zapięcia oraz umocowanie kamienia. Zapięcie zrobiłem na podstawie spinki, jaka znalazłem u siostry w pudełku. Chodziło o to by była prosta, funkcjonalna, pasowała do projektu i dała się własnoręcznie naprawić. Kamień pomogła mi osadzić koleżanka. Nigdy tego nie robiłem, więc dobrym pomysłem było, aby mi pokazała, co i jak. Następnie zająłem sie oksydowaniem i wykańczaniem. Chciałem, aby spinka wyglądała na ręcznie robioną. Oksydacja i polerowanie miały na celu upiększenie spinki, ale też nadały jej wygląd “starej”. Moja dziewczyna studiowała archeologie. Kiedyś brała udział w wykopaliskach w Szwecji i pomyślałem, że ta spinka powinna wyglądać jak taki nordycki skarb. Myślę, że troszkę ją przypomina, a mój brak umiejętności w tym przypadku pomógł i nadał jej charakter.
The next step was to make the fastening and set up a stone.I made fastening ​​on the basis of what I found at my sister’s jewelry box. The idea was to make it simple, functional , fit for the project and able to own fix. Friend helped me with fixing the stone . I’ve never done it, so it was a good idea to show me “how to” . Then I took it for oxidation and finishing . I wanted the hairclip looked like handmade . Oxidation and polishing were designed to beautify the clip , but also gave the appearance of “old” . My girlfriend was studying archeology . She once took part in excavations in Sweden , and I thought that this clip should look like a Nordic treasure. I think it looks little bit similar, and my lack of skill in this case helped and gave it character.

 

A oto kilka zdjęć zrobionych przez mojego znajomego:
Here are some pictures taken by my friend:

fot. Michał Matysiak

więcej zdjęć znajdziecie tutaj

More pictures can be found here

{ 3 comments… read them below or add one }

TW February 12, 2014 at 6:16 pm

thanks for positive comments, and i can tell you that reaction of my girlfriend was priceless, it was a christmas gift for her

Mary Whittle December 30, 2013 at 5:16 pm

Thank you for sharing your frustrations as well as your success. Beautiful piece.

Cleopatra. Kerckhof December 30, 2013 at 9:27 am

Great work – congratulations!.

Leave a Comment

Previous post:

Next post:

WordPress Admin